Psychoterapia dla dzieci

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA

W pracy z dziećmi i młodzieżą zaczynamy od współpracy z rodziną i na niej się skupiamy w bardzo znaczący sposób. Poza zaburzeniami rozwojowymi, nasze życie zaczyna się w rodzinie i w przypadku dzieci i młodzieży spędzamy w niej lwią część naszego czasu. Nie oznacza to, że rodzina jest powodem zaburzeń ale z pewnością ma wpływa na ich powstanie i przebieg.

ABC Pracy z dziećmi i młodzieżą

  • Po pierwsze, w pracy z dziećmi i młodzieżą musimy otrzymać pisemną zgodę obu opiekunów prawnych, zwykle rodziców na udział w terapii. Warunek konieczny!
  • Po drugie, praca z rodzicami oznacza, że musimy spotykać się cyklicznie na spotkaniu rodzinnym omawiając problemy i przebieg terapii.
  • Wszystko co dziecko mówi terapeucie jest objęte tajemnicą i nie powinno zostać przekazywane rodzicom, chyba że: dziecko przejawia zamiary samobójcze lub samookaleczenie lub zagraża życiu swojemu lub innych, pojawia się informacja o nadużyciu lub uzależnieniu. W takich przypadkach jesteśmy zmuszeni powiadomić rodziców i dopilnować aby podjęli działania w celu zabezpieczenia dziecka, zgłoszenia się do szpitala lub informacji odpowiednich służb.
  • Praca z rodziną koncentruje się na zwiększeniu rozumienia problemów dziecka, jego emocji w rodzinie. Dobra współpraca z bliskimi pozwala na szybsze zdrowienie i poradzenie sobie z trudnościami.
  • Prosimy o tym pamiętać, że terapeuci nie pracują z myślą obarczenia winą za problemy a w celu ich rozwiązania! Czasami mają one znaczące źródło w rodzinie i wymagają wspólnej pracy, wszystkich jej członków. Dziecko jest czasem najbardziej wrażliwym ogniwem systemu i ono komunikuje często swoim zachowaniem, że należy zmienić reguły gry całego systemu rodzinnego. Jest nosicielem problemu, ale nie problemem.
  • W pracy z dziećmi i młodzieżą stosujemy poza rozmową, również zabawę, metody ruchowe, metody Biofeedbacku, pozwalające na zwiększenie uważności i wglądu własne emocje.
  • Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne to świetna metoda do pracy z ADHD, koncentracją, uważnością emocjonalną. Dziecko uczy się ze emocje związane są z cielesnością i uczy się je lepiej kontrolować. To co zwykle jest problemem dzieci i młodzieży to radzenie sobie ze stanami lęku, a więc zwiększonej reakcji strachu. Przy tym stanie dziecko reaguje zwiększoną reakcją fizjologiczną, przyspieszonym biciem serca, tachykardią, dekoncentracją. Do funkcjonowania w świecie potrzebna jest odporność na stres, która pozwala na opanowanie oddechu, bicia serca i pośrednio (zwrotnie) koncentracji, która pozwala uporządkować myśli.

Terapia dla dzieci Warszawa Mokotów

Czy próbowali kiedyś Państwo myśleć spokojnie z tętnem powyżej 140 uderzeń na minutę? Dzieci i młodzież w troku rozwoju uczą się radzić z pobudzeniem, ale być może poprzez złe doświadczenia – nadmierne obciążenia nie nauczyły się funkcjonować w tzw. optymalnym pobudzeniu. Być może ich temperament biologiczny jest przeszkodą, być może środowisko było zbyt wymagające i niedostosowane do ich natury.

Terapia Biofeedback ma na celu naukę i wprowadzenie zmian w schemat reagowania.

Jeśli dziecko nauczy się najpierw obniżać napięcie w sposób konstruktywny, nie poprzez samookaleczenia lub zachowania nieakceptowane społecznie, wtedy będzie mogło porozmawiać o trudnych emocjach. Wtedy też będzie pomogło ułożyć je w sobie na nowo, lepiej się poznać lub w ogóle poznać się i zaprzyjaźnić ze swoim wnętrzem emocjonalnym. Metoda ta jest używana w pracy ze sportowcami, którzy aby osiągać wysokie wyniki, muszą dobrze kontrolować swoje ciało, umysł i emocje, funkcjonując pod obciążeniem stresu w stanie optymalnego pobudzenia.

Skontaktuj się z nami i umów wizytę u psychoterapeuty na Mokotowie